Mijn favorieten

NVM en VastgoedCert

Het NVM lidmaatschap is een exclusief lidmaatschap, dat zowel voor de makelaar als de consument vele voordelen biedt. Lydia Becks is persoonlijk lid van de NVM vakgroep wonen en voldoet daarmee aan de strengste kwaliteitseisen, die aan een makelaar-taxateur gesteld kunnen worden.
NVM lid word je niet zo maar. Na een brede theorieopleiding, het opdoen van praktijkervaring en het succesvol afleggen van een praktijk vaktest, kan een makelaar zich inschrijven in een makelaar-taxateursregister. Lydia Becks is ingeschreven als Registermakelaar-Taxateur bij VastgoedCert.
VastgoedCert is het belangrijkste register van makelaar-taxateurs met de meest zware toelatingseisen. Alleen wanneer een makelaar is opgenomen in voornoemd register kan hij of zij NVM lid worden. De NVM toetst vervolgens of de makelaar van onbesproken gedrag is en toegelaten mag worden als NVM lid.
Voor u als consument is het NVM lidmaatschap dus een bevestiging dat u zaken doet met een echte makelaar. In Lydia Becks vindt u daarmee een makelaar die vakbekwaam is, per transactie slechts voor één partij optreedt, volkomen onafhankelijk is en alleen handelt in het belang van haar opdrachtgever.
De permanente educatie van de NVM en de hercertificering van VastgoedCert waarborgen de kwaliteit en de actualiteit van de kennis.